Pre ktorú vekovú skupinu by malo byť COVID-očkovanie, ak to obvodný lekár danej osobe odobrí, povinné?

What's this?
powered by StrawPoll