Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συνολική βαθμολογική συγκομιδή του Παναιτωλικού;

Choose one answer:
0-9 βαθμοί
9-12 βαθμοί
12+ βαθμοί
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συνολική βαθμολογική συγκομιδή του Παναιτωλικού;

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}