పోల్: హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్‌నగర్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీగా ఎవరిని ఎన్నుకుంటే బాగుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు?

Choose one answer:
A) సురభి వాణీదేవి (టీఆర్ఎస్)
B) చిన్నారెడ్డి (కాంగ్రెస్)
C) రాంచందర్‌రావు (బీజేపీ)
D) ప్రొ. నాగేశ్వర్‌రావు (ఇండిపెండెంట్)
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

పోల్: హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్‌నగర్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీగా ఎవరిని ఎన్నుకుంటే బాగుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}