รู้จัก app นี้จากไหน

by a guest · ·
Choose one answer:
กระทู้เก่าในบอร์ด meta
กระทู้นี้
ลิ้งที่มีคนเอาไปแจกในกระทู้อื่นๆ
อื่นๆ
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This poll was created by an anonymous user and neither created nor endorsed by StrawPoll.

Information On This Poll

This poll was created by an anonymous StrawPoll user from Thailand.

It was created on {{ dayjs('2021-04-28T16:54:39Z').format('LLL') }}, .


Deadline

This poll has a deadline set to {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

This poll has no deadline, yet.

The voting will be closed . The voting was closed .


Configuration

  • The vote duplication check is based on the IP-address.
  • To avoid fake votes and ensure more reliable poll results, VPN users are not allowed to vote.
  • Commenting is allowed for this poll.

Results

The best answer to "รู้จัก app นี้จากไหน" is shown on the poll results page.

Create a Straw Poll in Seconds

Simple. Fast. Free.
Choose the type of your poll: