ปรับ setting อะไรกันบ้าง

von einem Gast · ·
Wähle eine Antwort:
ไม่เคยเข้าไปหน้า setting เลย
เคยเข้าไปหน้า setting แล้ว แต่ไม่ได้ปรับอะไร
ปรับ Light / Dark Theme อย่างเดียว
ปรับ setting อื่นๆนอกเหนือจาก Light / Dark Theme ด้วย
Die Abstimmung endet . Abstimmung beendet .
{{ notification }}
Diese Umfrage wurde von einem Gast erstellt und weder von StrawPoll erstellt noch unterstützt.

Informationen zu dieser Umfrage

Diese Umfrage wurde erstellt von einem anonymen StrawPoll-Benutzer aus Thailand.

Die Abstimmung wurde erstellt am {{ dayjs('2021-04-28T17:03:28Z').format('LLL') }}, .


Deadline

Diese Umfrage hat eine Deadline am {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

Diese Umfrage hat noch keine Deadline.

Die Abstimmung wird  geschlossen. Die Abstimmung wurde geschlossen.


Konfiguration

  • Die Überprüfung auf doppelte Stimmabgabe basiert auf der IP-Adresse der Nutzer.
  • Um gefälschte Stimmen zu vermeiden und zuverlässigere Umfrageergebnisse zu gewährleisten, ist es VPN-Benutzern nicht erlaubt, abzustimmen.
  • Für diese Umfrage ist das Kommentieren erlaubt.

Ergebnisse

Die beste Antwort auf "ปรับ setting อะไรกันบ้าง" findest du auf der Ergebnisseite.

Erstelle eine Umfrage in Sekunden

Einfach. Schnell. Kostenlos.
Wähle die Art deiner Umfrage: