ปรับ setting อะไรกันบ้าง

de un invité · ·
Choisis une réponse:
ไม่เคยเข้าไปหน้า setting เลย
เคยเข้าไปหน้า setting แล้ว แต่ไม่ได้ปรับอะไร
ปรับ Light / Dark Theme อย่างเดียว
ปรับ setting อื่นๆนอกเหนือจาก Light / Dark Theme ด้วย
Le vote se termine . Vote terminé .
{{ notification }}
Ce sondage a été créé par un utilisateur anonyme et n'est ni créé ni supporté par StrawPoll.

Informations sur cette enquête

Cette enquête a été créée par un utilisateur anonyme de StrawPoll off Thailand.

Il a été créé le {{ dayjs('2021-04-28T17:03:28Z').format('LLL') }}, .


Date limite

Cette enquête a une date limite {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

Cette enquête n'a pas de date limite.

Le vote sera clos le . Le vote est clos le .


Configuration

  • Le contrôle du double vote est basé sur l'adresse IP des utilisateurs.
  • Pour éviter les faux votes et pour garantir des résultats de sondage plus fiables, les utilisateurs du VPN ne sont pas autorisés à voter.
  • Les commentaires sont autorisés pour ce sondage.

Résultats

La meilleure réponse à "ปรับ setting อะไรกันบ้าง" que tu trouveras sur le site Page de résultats.

Créer un sondage en quelques secondes

Simple. Vite. Gratuit.
Choisis le type d'enquête que tu veux faire: