בחר בסדרות המועדפות עליך 11

Choose one or more answers:
פייסרס נגד סלטיקס 2005
סאנס נגד מאבריקס 2005
פיסטונס נגד היט 2005
סאנס נגד לייקרס 2006
קאבלירס נגד וויזארדס 2006
מאבריקס נגד ספרס 2006
ווריורס נגד מאבריקס 2007
ג'אז נגד רוקטס 2007
ספרס נגד סאנס 2007
קאבלירס נגד פיסטונס 2007
This poll is closed, you cannot vote on it anymore.
{{ error }}

בחר בסדרות המועדפות עליך 11

This is the result after {{ poll.total_votes }} voteperson votedvotespeople voted:
{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ poll.total_votes }}