סקר מסכם: מי לדעתך השחקן החזק בכל הזמנים ? - מ1985 ואילך -

Choose one answer:
גארי קספרוב
וסילי איבנצ'וק
ולדימיר קרמניק
וסלין טופאלוב
בוריס גלפנד
וישי אנאנד
מגנוס קרלסן
לבון ארוניאן
פביאנו קרואנה
אחר - אפשר להוסיף בתגובות
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

סקר מסכם: מי לדעתך השחקן החזק בכל הזמנים ? - מ1985 ואילך -

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}