מי יזכה בתחרות נורבגיה השנה?

Choose one answer:
רפורט - מוביל כרגע
נפומניאצ'י
קריאקין
קרלסן
פירוז'ה
טארי
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

מי יזכה בתחרות נורבגיה השנה?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}