חמישייה ראשונה עדיפה

Choose one answer:
של דרור
של אהרון
של חיים
של שחר
אין העדפה
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

חמישייה ראשונה עדיפה

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}