Která z cen se vám líbí nejvíce?

Choose one answer:
Český lev
Český slavík
Cena Jindřicha Chalupeckého
Cena Tour de France
Křišťálový glóbus, KVIFF
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

Která z cen se vám líbí nejvíce?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}