מאמן

Choose one answer:
אנדראה טרינקיירי
צ'אבי פסקואל
אטורה מסינה
אחר
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

מאמן

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}