Kush duhet të jetë kryetar i Gjakovës?

Choose one answer:
Ardian Gjini
Mimoza Kusari-Lila
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kush duhet të jetë kryetar i Gjakovës?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}