อีจันโพลล์ ท่านคิดว่าการสวดมนต์ ไล่พายุ หรือ น้ำท่วม ได้หรือไม่?

อีจันโพลล์ น้ำท่วมยังวิกฤต ท่านคิดว่าการสวดมนต์ ไล่พายุ หรือ น้ำท่วม ได้หรือไม่?
Choose one answer:
ได้แน่นอน
ไม่ได้ ที่ไหนเขาทำกัน
ก็อาจจะมีส่วนนะ
ไม่เชื่อ รู้สึกว่างมงาย
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

อีจันโพลล์ ท่านคิดว่าการสวดมนต์ ไล่พายุ หรือ น้ำท่วม ได้หรือไม่?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}