מה ישיגו הבאקס בעונה הבאה?

Choose one answer:
אליפות נוספת
גמר כללי
גמר אזורי
סיבוב שני
מקסימום סיבוב ראשון
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

מה ישיגו הבאקס בעונה הבאה?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}