Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60;