הקבוצה המפתיעה

Choose one answer:
באיירן מינכן
זניט
אחר
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

הקבוצה המפתיעה

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}