האם תסעו לחו"ל הקיץ למרות התפרצות הקורונה המחודשת

Choose one answer:
ברור. צריך ללמוד לחיות עם הנגיף
הזמנו כבר טיסה אבל נבטל בעקבות המצב
אין טעם לטוס השנה. נדחה לשנה הבאה
בהתאם להמלצות משרד הבריאות והממשלה
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

האם תסעו לחו"ל הקיץ למרות התפרצות הקורונה המחודשת

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}