לקרלסן 8 שנים כאלוף עולם, קספרוב היה 15 וקרפוב היה 16, האם לדעתך הוא יעבור אותם?

Choose one answer:
כן, קרלסן יעבור אותם
לא יעבור אותם
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

לקרלסן 8 שנים כאלוף עולם, קספרוב היה 15 וקרפוב היה 16, האם לדעתך הוא יעבור אותם?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}