Δημοσκόπηση

Συμφωνείτε με την κυβέρνηση για τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στο Φυλάκιο Ορεστιάδας;
Choose one answer:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Δημοσκόπηση

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}