Θεωρείτε δίκαιο το κριτήριο της ΦΙΦΑ για πρόκριση βάσει του πειθαρχικού ελέγχου;