Koho z dvojice Messi vs Ronaldo považujete za lepšieho futbalistu z hľadiska celých ich kariér?

powered by StrawPoll