Συμφωνείτε ή όχι, να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο;

Poll options
What's this?
Your browser is blocking third-party cookies while using an embedded poll. Try voting on the poll page: Click here.