อีจันโพลล์ สำรวจความมั่นใจ ปริมาณ และ ราคาไข่ไก่?

สำรวจความมั่นใจ เรื่องปากท้อง เกี่ยวกับปริมาณ และราคาไข่ไก่ มีเพียงพอ ราคาไม่แพง จริงไหม?
Choose one answer:
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ราคาขายปลีกค่อนข้างสูงกว่าปกติ
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่มีการปรับราคาขาย
ปริมาณไม่เพียงพอ หาซื้อค่อนข้างยาก ราคาขายพุ่งสูงผิดปกติ
หาซื้อไม่ได้เลย ทุกร้านไข่ไก่หมดเกลี้ยง
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

อีจันโพลล์ สำรวจความมั่นใจ ปริมาณ และ ราคาไข่ไก่?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}