#อีจันโพลล์ สำรวจความคิดเห็นเพื่อนๆ ยังต้องการฉีดวัคซีนโควิด กันอยู่ไหม?

Choose one answer:
ต้องการฉีด 100% ป้องกันไว้ก่อน ไม่เสียหาย
หากฟรี ก็ต้องการฉีด แต่ต้องเลือกยี่ห้อวัคซีนโควิด ได้เองด้วย
ฉีด แต่ต้องการเลือกยี่ห้อวัคซีนโควิด เสียเงินจ่ายเองก็ไม่เกี่ยง
ยังไม่มีความแน่ใจ ขอดูสถานการณ์ต่อไปก่อน
ไม่ฉีด กลัวผลข้างเคียง ไม่กล้าเสี่ยง
ไม่ฉีด แน่นอน
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

#อีจันโพลล์ สำรวจความคิดเห็นเพื่อนๆ ยังต้องการฉีดวัคซีนโควิด กันอยู่ไหม?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}