Τι σύνδεση προτιμάτε για την Λευκάδα;

Choose one or more answers:
Υποθαλάσσια Ζεύξη
Υπέργεια
Δεν ξέρω δεν απαντώ
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Τι σύνδεση προτιμάτε για την Λευκάδα;

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}