האם אתה מעוניין שהארדן יצליח בקליפרס, או ייכשל?

Poll options
What's this?
Your browser is blocking third-party cookies while using an embedded poll. Try voting on the poll page: Click here.