อีจันโพลล์ เพื่อนๆ คิดว่าไงกันบ้าง ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่?

Choose one answer:
ไม่มี เรียนที่ไหนไม่สำคัญ เท่ามีคุณธรรม และความรู้ความสามารถ
มี เนื่องจากประวัติการศึกษา คัดกรอง ความรู้ ความสามารถ เบื้องต้น
ไม่ออกความคิดเห็น
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

อีจันโพลล์ เพื่อนๆ คิดว่าไงกันบ้าง ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}