Si e vlerësoni qëndrimin e partive shqiptare në qeveri rreth Marrëveshjes themeltare me KOS-in?