מי יזכה בדו קרב?

Choose one answer:
קרלסן בהפרש של 2 נקודות ומעלה
קרלסן בנקודה
קרלסן בשובר שוויון
נפו בהפרש של 2 נקודות ומעלה
נפו בנקודה
נפו בשובר שוויון
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

מי יזכה בדו קרב?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}