מי יזכה בדו קרב?

by shahar74 · ·
Choose one answer:
קרלסן בהפרש של 2 נקודות ומעלה
קרלסן בנקודה
קרלסן בשובר שוויון
נפו בהפרש של 2 נקודות ומעלה
נפו בנקודה
נפו בשובר שוויון
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This poll was created by shahar74 and neither created nor endorsed by StrawPoll.

Information On This Poll

This poll was created by shahar74 from Israel.

It was created on {{ dayjs('2021-11-22T11:36:57Z').format('LLL') }}, .


Deadline

This poll has a deadline set to {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

This poll has no deadline, yet.

The voting will be closed . The voting was closed .


Configuration

  • The vote duplication check is based on the IP-address.
  • To avoid fake votes and ensure more reliable poll results, VPN users are not allowed to vote.
  • Commenting is allowed for this poll.

Results

The best answer to the question "מי יזכה בדו קרב?" is shown on the poll results page.

Create a Straw Poll in Seconds

Simple. Fast. Free.
Choose the type of your poll: