Smatrate li da u prostoru Pučkog otvorenog učilišta treba ostati Boogaloo?