ได้ปรับ setting เปลี่ยนจำนวนโพสที่ให้แสดงกันรึเปล่า

por um convidado · ·
Escolha uma resposta:
ได้ปรับ
รู้ว่ามี setting นี้แต่ไม่ได้ปรับ
ไม่รู้ว่ามี setting นี้เลย
A votação termina . A votação terminou .
{{ notification }}
Esta sondagem foi criada por um convidado e não foi criada nem endossada pela StrawPoll.

Informações sobre esta pesquisa

Esta pesquisa foi criada por um utilizador anónimo da StrawPoll desligado Thailand.

A votação foi criada {{ dayjs('2021-04-28T17:11:43Z').format('LLL') }}, .


Data limite

Esta pesquisa tem um prazo limite {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

Esta sondagem ainda não tem um prazo.

A pesquisa é fechado. A sondagem foi fechada.


Configuração

  • As verificações de votação duplicadas são baseadas no endereço IP dos usuários.
  • Para evitar votos falsos e garantir resultados mais fiáveis das sondagens, os utilizadores da VPN não estão autorizados a votar.
  • É permitido comentar sobre esta sondagem.

Resultados

A melhor resposta para "ได้ปรับ setting เปลี่ยนจำนวนโพสที่ให้แสดงกันรึเปล่า" você pode encontrar sobre o Página de resultados.

Crie uma enquete em segundos

Simples. Rápido. De graça.
Escolha o tipo de pesquisa que pretende realizar: