Ruoan ja energian kallistuminen on hinta, joka suomalaisten on maksettava venäjän sotatoimien vastustamisesta (Luotu 8.8.2022 valittavissa 2 vaihtoehtoa)

by Bacardinen ·
Poll options
What's this?
One vote per IP-Address allowed.
One vote per browser session allowed.
One vote per user account allowed.
One vote per unique voting token allowed.
Unlimited votes per user allowed.
This content is neither created nor endorsed by StrawPoll.

Create Your Own Poll

Want to create your own poll? With StrawPoll anyone can easily create an online poll in seconds.