Πως σας φαίνεται η HTML τώρα που είδαμε τις βασικές εντολές της;

by Nikos Mavrantzas ·

Comments

This content is neither created nor endorsed by StrawPoll.

Create Your Own Poll

Want to create your own poll? With StrawPoll anyone can easily create an online poll in seconds.