ปรับ setting อะไรกันบ้าง

por un invitado · ·
Escoge una respuesta:
ไม่เคยเข้าไปหน้า setting เลย
เคยเข้าไปหน้า setting แล้ว แต่ไม่ได้ปรับอะไร
ปรับ Light / Dark Theme อย่างเดียว
ปรับ setting อื่นๆนอกเหนือจาก Light / Dark Theme ด้วย
La votación termina . La votación ha terminado .
{{ notification }}
Esta encuesta fue creada por un invitado y no fue creada ni aprobada por StrawPoll.

La información sobre este estudio

Esta encuesta fue creada por un usuario anónimo de StrawPoll Quita Thailand.

El voto fue creado sobre {{ dayjs('2021-04-28T17:03:28Z').format('LLL') }}, .


Fecha límite

Esta encuesta tiene una fecha límite {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

Esta encuesta aún no tiene fecha límite.

La encuesta está cerrada. La encuesta fue cerrada.


Configuración

  • Los controles de votación duplicados se basan en la dirección IP del usuario.
  • Para evitar votos falsos y asegurar resultados más fiables, los usuarios de VPN no pueden votar.
  • Se permite comentar en esta encuesta.

Resultados

La mejor respuesta "ปรับ setting อะไรกันบ้าง" que puedes encontrar en el Página de resultados.

Crear un encuesta en segundos

Simple. Rápido. Gratis.
Elija el tipo de su encuesta: