ปรับ setting อะไรกันบ้าง

por um convidado · ·
Escolha uma resposta:
ไม่เคยเข้าไปหน้า setting เลย
เคยเข้าไปหน้า setting แล้ว แต่ไม่ได้ปรับอะไร
ปรับ Light / Dark Theme อย่างเดียว
ปรับ setting อื่นๆนอกเหนือจาก Light / Dark Theme ด้วย
A votação termina . A votação terminou .
{{ notification }}
Esta sondagem foi criada por um convidado e não foi criada nem endossada pela StrawPoll.

Informações sobre esta pesquisa

Esta pesquisa foi criada por um utilizador anónimo da StrawPoll desligado Thailand.

A votação foi criada {{ dayjs('2021-04-28T17:03:28Z').format('LLL') }}, .


Data limite

Esta pesquisa tem um prazo limite {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

Esta sondagem ainda não tem um prazo.

A pesquisa é fechado. A sondagem foi fechada.


Configuração

  • As verificações de votação duplicadas são baseadas no endereço IP dos usuários.
  • Para evitar votos falsos e garantir resultados mais fiáveis das sondagens, os utilizadores da VPN não estão autorizados a votar.
  • É permitido comentar sobre esta sondagem.

Resultados

A melhor resposta para "ปรับ setting อะไรกันบ้าง" você pode encontrar sobre o Página de resultados.

Crie uma enquete em segundos

Simples. Rápido. De graça.
Escolha o tipo de pesquisa que pretende realizar: